Пътеводител в класиката

Великите интерпретатори на Равел

Великите интерпретатори на Равел

Морис Равел е един от най-оригиналните френски композитори от началото на 20 век. Творчеството му, образец и съвършенство по отношение на професионал...