Реклама

Сайтът Glasove.com е една от влиятелните онлайн медии в България. Досега фокусирана върху политическите новини и качествения и задълбочен анализ, медията предлага актуална информация за основните политически играчи и сюжети от световната и българската сцена, като привлича предимно образовани хора, включително тези, които вземат управленски решения и влияят на общественото мнение. Glasove.com се цитира от големите български медии и често инициира теми, които влизат в публичния дебат. Специален акцент се поставя на културата, артистичния свят и духовните въпроси.

През 2022 г. стартира ребранд и развитие на сайта с повече икономически и бизнес новини, с което ще бъде привлечена по-широка и активна аудитория. Целта е медията да бъде максимално актуална и полезна за аудиторията във време на ограничения и промени.

По данни от Гугъл аналитикс от март 2022 г. потребителите на сайта са от всички възрасти, като най-голям дял заема групата между 25 и 54 години – над 50%. От София или от голям град са общо 70% от потребителите. Аудиторията на "Гласове" варира от 500 000 до 700 000 уникални посещения на месец.

 

Рекламна тарифа


ПР-публикация 2 000,00 лв.
Интервю 1 500,00 лв.
ПР-материал във "Водещи новини" * 1 000,00 лв.
Малка новина *  500,00 лв.

* Новината остава на заглавна страница за 24 часа.

БАНЕР РЕКЛАМА


Формати

Мегаборд 960 х 200 px Desktop CPM 30,00 лв.
300 х 250 px, дясна колона Desktop, Mobile CPM 20,00 лв.
300 x 600 px, дясна колона  Desktop CPM 22,00 лв.
728 x 90 px, чело Desktop CPM 18,00 лв.
600 х 300 px, под новините Desktop, Mobile CPM 16,00 лв.
Wallpaper + 300 x 250 px Desktop CPM 35,00 лв.
Floating banner 300 x 250 + 600 x 250 px** Desktop CPM 35,00 лв.
Expandable banner 728 x 90 + 728 x 160 px** Desktop CPM 35,00 лв.
Video Overlay 600 х 300 px** Desktop, Mobile CPM 35,00 лв.

*Визуализира се до 3 пъти дневно на уникален потребител.

Допълнително дистрибутиране/"бустване" на ПР-материал

  • До гарантирана аудитория 10 000 души: 1 000,00 лв.
  • До гарантирана аудитория 20 000 души: 1 800,00 лв.

Цените са в български лева и без ДДС.

Посочените цени за банер реклама са за 1 000 импресии (CPM).

Общият брой заявени импресии се разпределят равномерно в периода на кампанията, като в почивни дни импресиите достигат до 70% от импресиите в делнични дни.

За контакт: Мирослава Цветкова, [email protected], 0877 996 884

[email protected]