Д-р Николай Михайлов: Истанбулската конвенция - не сме объркани в превода. В клопка сме

Д-р Николай Михайлов: Истанбулската конвенция - не сме объркани в превода. В клопка сме
"Бедата на тази Конвенция, която адресира глобална драма на насилие, е, че сама съдържа латентно идеологическо насилие. Натрапват идеология дискретно и под морален шантаж. Маневрата е прикрита, но и разгадана. Съпротивата не идва по линията на мъжкия шовинизъм или дефицит на чувствителност към човешкото страдание, както твърдят, а по линия на страха за детето и отвращението от перверзното. Това е същината на скандала. Идеята да въвличат детето в ролеви игри за релативизиране на половите граници и за да му предлагат дрешки за джендърно преобличане, каквото се случва в демократичния свят, е за „простия“ човек кощунствено посегателство срещу свещеното. Тези „педагози“ са мисионери на бог Ерос в детска среда. И нека не възразяват, че това е преувеличение, фалшива новина или паническа представа, която изпреварва събития. Не е. Информирайте се какво се толерира в свободния свят и каква е тенденцията". Това казва в интервю за "Гласове" психиатърът и богослов д-р Николай Михайлов.

 

 Д-р Николай Михайлов

 

- Измислен ли е скандалът за Истанбулската конвенция? Има ли в нея втори план за третия пол, както твърдят противниците й, или параноята взема връх над здравия разум, както твърдят защитниците й?

 

- Истанбулската конвенция е куфар с двойно дъно. Отгоре е безспорното, отдолу са допълнителните разпоредби, задълженията и контрола. Отдолу са НПО и мониториращият орган. А над всичко е идеологията. Тази Конвенция може да бъде тълкувана и по „безопасен“ начин, разсъдъчно и филологически. Понятието „джендър“ се отнася само до социалните роли на мъжа и жената, уверява г-жа Бриджит О'Лъфлин. Но Конвенцията е написана с понятиен апарат, който поема и „допълнителни“ значения.

 

Думата „джендър“ е хамелеон. Асоциациите с идеологията на третия пол и глобалната сексуална революция не са в главите на читателите, а в главите на писателите. Не сме объркани в превода, в клопка сме. Това е накратко впечатлението.

 

Конвенцията трябва да се възприема, като произведена в духа и практиката на джендърната идеология, програмните следствия и профила на изпълнителите. Хората от НПО са прогресисти. Индоктринирани и финансирани. Какъв мотив имат хората от ЛГБТ да обикалят наоколо, освен за да промотират собствен дневен ред? Специалисти по хомофобия в детските градини, училищата и старческите домове. Повсеместен хомофобски ужас.

 

Нашите братя и сестри с артистичната ориентация са напълно гарантирани, никой няма да им стори зло. Но не бива да разчитат на възхита. Не е реалистично. В края на краищтата, гей парадите са грозна гледка. Има нещо прекалено, агресивно публикувано.

 

В началото е „джендър“. Тази дума съдържа повече от „соцпол“, тя е революционен знак, призив за борба. „Джендър“ еротизира „дискурса“, думата е снобска, знак за принадлежност към либерален авангард. Тази стара феминистка парола освобождава от тегобата на „класическия“ пол и отменя стоическата, а по-късно и християнска  идея за природен закон (lex naturae). За естественото, за човешката природа и човешкия род. Мъжки род и женски род. Оттук и напрегнатата дихотомия „джендър-пол“, смисловите колебания, неяснотите. Проблемът не е в превода, а в идеологията.

 

Теорията на радикалната еманципация от биологично фиксиран пол е трудно интелектуално упражнение, поради подривния характер и екстравагантността на идеята. Езикът на това антропологично „пророчество“ е преднамерено неясен, двусмислен и дори конспиративен. Същественото се открива в интерпретациите и в асоциативното поле. На терен нещата се проясняват.

 

Там програмата е ясна: релативизация на  опозицията мъж – жена, полът е личен избор, хомофобията е първостепенно социално зло. Децата трябва да бъдат подготвяни за събитието на тяхната полова идентификация, чрез запознаване с „възможностите“, в дух на творческа свобода и внимателно саморазпитване. Изборът на пол е вход в зрялост. Инициация в любовната тайна.

 

Джудит Бътлър, която има култов статут в „джендърните среди“, нарича биологичния пол – фантазма. Полът не е анатомия, а дискурсивно произведена телесност. Радикалните еманципатори твърдят, че полът никога не е окончателен, а е флуидно състояние, перманентна възможност. Полът не е основан в природа, а в инвенция. За подобни идеи, близки до безумството, тази жена получава наградата „Адорно“, връчена в църквата "Св. Павел" във Франкфурт. Нищо случайно в избора на място. В Римляни 1гл :18–32  апостол Павел описва сексуалната  перверзия като метафизически бунт и антропологическа катастрофа. Не могат да му простят .

 

- Защо Истанбулската конвенция е важен приоритет на европейския политически елит? Министърът на правосъдието Цецка Цачева каза, че това е основен въпрос за членството ни в ЕС.

 

- От устата на простодушните излита истина. Права е г-жа Цачева. Европейският политически елит има административна и жреческа власт. Брюксел е синедрион, окончателна инстанция по въпросите на вярата, управлението и дисциплината. Брюксел е колективен папа. Истанбулската конвенция е приета без гласуване от Европейския съвет, по обикновена административна процедура. Конвенцията е езотеричен акт, решение на посветени. 

 

Още веднъж: Конвенцията е в текста, паратекста и подтекста. В „аурата“ на документа. В патоса на глобалната революционна перспектива. В либералния утопизъм и моралната самоувереност. В утопията на незавършената антропогенеза. Във враждата срещу човешката телесност. В амбицията за заличаване на унаследените стойности. С други думи, в изходните идеологически предпоставки. И накрая, но не на последно място, в платоничната ненавист към християнската традиция. Никакво преувеличение няма в тази констатация. 

 

Неотдавна група европейски интелектуалци, между които Реми Браг, Роджър Скрутън и Ришар Легутко, публикуваха манифест, озаглавен „Европа, в която можем да вярваме“. В него призовават за секуларизация на Европейския съюз, сиреч за „отделяне на църквата от държавата“. Коя църква? Либералната. Гражданската сфера трябва да бъде свободна от идеологическа опека.

 

Демокрацията е рационален дебат, разноезичие и спор, а не директива. Това изискване звучи странно в страната на победилия либерализъм, но убеждението на подписалите манифеста е, че в Европа или в „псевдо Европа“ , както предпочитат да се изразяват, е в ход тотална идеологизация на обществения живот, силно наподобяваща съветската система. Тази либерална демокрация не е либерална, казват те, а конфесионална. Квазирелигиозна. „Меко“ тоталитарна (Легутко). 

 

- Натискът от ЕС срещу корупцията в България изглежда доста по-слаб и формален от натиска за приемането на Истанбулската конвенция?

 

- Националният суверенитет върху елитарната корупция е практически гарантиран, при условие на отказ от суверенитет и безусловна лоялност. Корупцията е за вас, послушанието е за нас. Такава е сделката.

 

Истанбулската конвенция е политически документ, отказът да бъде ратифициран оспорва власт. Но в Европа нараства съпротивата срещу тази власт. На този етап България няма големи възможности за самозащита, но съпротивата е дълг. Резултатът от евентуален плебисцит е ясен: ще захвърлят документа в Перловската река и ще отрежат достъпа на НПО до децата.

 

Но кой ги пита хората. Клиентелизираната публичност ще бъде вдигната на крак за „защита на европейското ни членство“. Европа очаква отговорно поведение. Долу Путин. 

 

- Насилието над жените и противодействието срещу него е въпрос от фундаментално значение за Европа и част от основните европейски ценности. Нима това не е вярно?

 

- Вярно е. Но е за предпочитане да не изкореняват традициите, както се заканват. В българското училище, от Рада Госпожина насам, не се е чуло да учат момчетата да бият момичетата. Какво ще изкореняват? Рада Госпожина? Вазов? Шекспир? Чуват се гласове, засега „екстремистки“, за политкоректна редакция на класически литературни произведения. Звучат в дисонанс с догматиката на либералния метатекст. Звучат еретично.

 

Да не бяха скрили насилието над жените в Кьолн, щом ги боли за насилието над жени. Обвиниха късите поли на момичетата. Нагонът на пришелците бил виновен, те били невинни. Либидото било под налягане и не можело да не избухне. Това разясняваше кметът на Кьолн. Дама, впрочем...  Нима не е знаела за Истанбулската конвенция?

 

- В миналото хомосексуализмът се е приемал за болест. Сега се приема за норма и въпрос на личен и свободен избор. На какво се дължи това?

 

- Когато следвах медицина, хомосексуализмът се преподаваше като нагонно разстройство, в рубрика „перверзии“. Джендърната версия беше ненаучна и, така да се каже, неприлична. 

 

Нататък, под натиска на хомосексуалното лоби в Американската психиатрична асоциация, науката по въпроса беше отменена и разстройството беше изведено от списъка на болестите. Френският постструктурализъм, Фуко, Маркузе и другите, предоставиха освобождаващата идеология.

 

Сега се работи по отмяна на инцестното табу и педофилията. Делото на свободата не е завършено. Предстоят чудеса. Вместо майка и баща - родител първи и родител втори. Бременен човек. Наказателно преследване за неподчинение. Безкрайност от полови идентичности. Феерично човешко същество...

 

- Предразсъдъците и стереотипите. Какво мислите за тях?

 

- От позицията на либералния релативизъм, разгадаването на това кое е предразсъдък и кое не, е невъзможно. Безсмислено е предразсъдък да обсъжда предразсъдък, освен ако арбитражът не e някаква заинтересована власт. Тогава тя решава. Властта на суверена, или просто властта, произвежда конвенционални „истини“ , според доминиращия идеологически предразсъдък, съставен по културна инерция, латентен интерес или под натиска на „просветени“ малцинства. Наивното съзнание преживява тези „истини“ като очевидности. Старият либерализъм обещаваше толерантност към всички „истини“, новият  либерализъм е склонен да санкционира несъгласията. Много информативно: Ришар Легутко, философ и деец от нелегалния период на „Солидарност“, е озаглавил последната си книга: „Демонът на демокрацията: тоталитарни изкушения в свободните общества“ (2016).  

 

- Какво мислите за вълната от обвинения в сексуални насилия, която обзе Холивуд. Има ли връзка с предмета на нашия разговор?

 

- Има и леко комична страна. Дамското население на Содом обявява гражданско неподчинение. Да се готви Гомор. Но генерализацията е недопустима. Сексуалното насилие над жена е травма, често с незаличими щети. Не ни е дадено да съдим, какво е ставало в акция и какво е преживяно. И какви са последствията. Продуцентът Харви Уайнстийн е клиничен пример на невъздържан нагон, хищник на неотложното наслаждение. Нарцистична бестия. Същият, като Доминик Строс-Кан, който щеше да стане президент на Франция. Сексуално разтормозеният примитив е бедствие. Да не се забравя, че Ерос и Танатос са един и същи бог. 

 

Бедата на тази Конвенция, която адресира глобална драма на насилие, е, че сама съдържа латентно идеологическо насилие. Натрапват идеология дискретно и под морален шантаж. Маневрата е прикрита, но и разгадана. Съпротивата не идва по линията на мъжкия шовинизъм или дефицит на чувствителност към човешкото страдание, както твърдят, а по линия на страха за детето и отвращението от перверзното. Това е същината на скандала.

 

Идеята да въвличат детето в ролеви игри за релативизиране на половите граници и за да му предлагат дрешки за джендърно преобличане, каквото се случва в демократичния свят, е за „простия“ човек кощунствено посегателство срещу свещеното. Тези  „педагози“ са мисионери на бог Ерос в детска среда. И нека не възразяват, че това е преувеличение, фалшива новина или паническа представа, която изпреварва събития. Не е. Информирайте се какво се толерира в свободния свят и каква е тенденцията. Гугъл, лични свидетелства.

 

- Може ли да се каже, че Истанбулската конвенция отново раздели българите на умни и красиви и глупави, неприятни и назадничави. На чия страна е истината?

 

- Разделиха се на Сорос и Путин. Конвенцията идва от Запад, следователно – да. Несъгласните са путинисти. Това ще е така изглежда до края на българския свят. По този въпрос съм терапевтичен нихилист. Стеснено съзнание с клиентелен интерес не се лекува.

 

Но този път е и по-сложно. Мнозина се възмутиха безкористно. За или против. Но несъгласните са повече. 80%. Кой ги пита, обаче...

 

- И накрая, какво трябва да се прави, според вас във връзка с Истанбулската конвенция? 

 

- Трябва да се пазят децата. Фанатично. 

 

Конвенцията има сила, защото открива фронт срещу зло. Но идеологията е опасна. НПО не внушават доверие, защото го загубиха. Най-лошото, което може да се случи, е да приемат документа с козметични поправки и да го забравят. И после следва  мониторинг и просвещение. Както си знаят. 

 

Да му мислят родителите. Авантюристите на този век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коментари

 • Натрапват идеология дискретно и под морален шантаж. ---- Това за христиените ли се отнася?!

  18 Яну 2018 12:04ч.

  Точно това се отнася за НЕхристиените. Отнася за либертаристите и най-вече либерталистките.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стоилов

  18 Яну 2018 12:10ч.

  https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf Вижте матрицата на стр. 36 и следващите страници как да възпитавате детето си сексуално от нола до 4 години и по нататък...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • шизоаналитик

  18 Яну 2018 12:14ч.

  Докторът, както винаги, е безупречен. Класата му в специализирания дискурс, е безспорна - с тези хора (гинекократите) трябва да се разговаря така, позьорски и високоинтелектуално, както го правят те, с тази разлика, че те не говорят истината, а лъжат; екзистенциалното обглеждане няма как да им принадлежи - затова и предвзетият им, макар и замазан, тоталитаризъм, трябва да се разобличава с релевантната академична терминология и подобаващите аргументи. Няма шанс да ни разберат, защото, като типични юдеи, са интелигентни, но не могат да понесат да бъдат интелигибилни - всякога малко не им достига. Ще си я карат по тоталитарному, директивно, купувайки медийните рупори и управниците с парите си, както те си знаят. Шоуто им не трябва да продължи, но само Синовете Божии са способни и най-вече подготвени за есхатологични събития.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Информиран

  18 Яну 2018 12:42ч.

  в 10ката. Идеология. както Закона за защита на нацията ни вкарва расизма на нацистите така и конвенцията за защита от домашно насилие ни вкарва джендъризма. тия немци нямат фантазия

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мария

  18 Яну 2018 13:56ч.

  Защо никой не казва за възможността, кото тя дава за нахлуване на още ислямски завоеватели?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 777

  18 Яну 2018 14:18ч.

  Ако Борисов Трети успее да се задържи до края на председателството, ще бъде истинско чудо. Това че непрекъснато обслужва интересите на по-малки обществени групи, а за по-големите няма пари, не му обещава пълен мандат. Истанбулската конвенция може да се окаже капката… Не знам дали гербаджиите го съзнават, но в момента Нинова поведе в резултата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кака Пена

  18 Яну 2018 15:32ч.

  Стоилов на 18.01.2018 в 12:10 Прочетох част от това писание и се УЖАСИХ! Цитирам само едно изречение: За децата от 0–4години "Ранно детско мастурбиране" Как ви звучи? За 4год дете да му обясните какво е това? А на 6год да определи "джендъра"си?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  18 Яну 2018 15:36ч.

  Темата, ако се подхване съвсем дълбоко, може и да стане сложна. Но не е това целта. Както и целта на подобни статии. Докторът психоаналитик съвсем забравя ( уж ) в кой сайт се публикуват мненията му и то доста систематично. А именно в един спонсориран от Путин сайт. По тази причина неговият и езикът на Дачков всякога ще останат разцепени, докато тази зависимост видимо не изчезне. Защото тази Конвенция има, както и всеки друг акт на ЕС, и политическа страна. Която страна именно е обект на такива атаки, маскирани като пре-дълбоко философски, психоанализаторски и уж експертни мнения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До SIN

  18 Яну 2018 15:51ч.

  Ако Путин е за християнските ценности-и ние сме с него!А Вие си четете ;ФАКТОР§ и не влизайте в този сайт!Много елементарно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  18 Яну 2018 16:11ч.

  Добре го е казал докторът. Води се война срещу християнския морал, християнското семейство и християнското общество. Война на унищожение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ruth

  18 Яну 2018 16:20ч.

  Докторът е отново блестящ в анализа си: "Бедата на тази Конвенция, която адресира глобална драма на насилие, е, че сама съдържа латентно идеологическо насилие. Натрапват идеология дискретно и под морален шантаж. Маневрата е прикрита, но и разгадана."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  18 Яну 2018 16:28ч.

  Sin-ко, не думай! "спонсориран от Путин сайт", кайш? Ама лично от Путин? Впрочем, за световната демократична общественост Путин е всемогъщ, всевиждащ и всезнаещ - ту Тръмп ще избере, ту Брекзит ще организира, кво пречи "Гласове" да спонсорира? Остава и свещички да му палите... Само че ми се струва, че едва ли е лично Путин. Ей на, всичките либерални НПО-та и проатлантически медии в България редовно получават пари от фондация "Америка за България", има публикувани финансови отчети. Sin-ко, коя е руската институция, дето спонсорира "Гласове", и къде са финансовите отчети?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вашите имена /задължително/

  18 Яну 2018 16:31ч.

  Велик си докторе!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До шизоаналитик

  18 Яну 2018 16:34ч.

  младеж (или какъвто си там) много си подценен, стискам ти палци

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  18 Яну 2018 18:11ч.

  Е, не е лично от Путин, то така се казва, фигуративно. И троловете не ги финансира лично Путин. Но като събереш две и две и изводите се налагат. Колкото по-зле, толкова по-добре и второто, полезните идиоти, според ленинския речник. С други думи ленинизъм от който оперативно са отстранени обещанията за социална справедливост, комунистически морал и светло бъдеще. Вместо щастие за целия свят, упадък и загниване на Гейропа и ФАЩ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На путлер льеля му

  18 Яну 2018 18:31ч.

  "- Разделиха се на Сорос и Путин. Конвенцията идва от Запад, следователно – да. Несъгласните са путинисти." Ей я лъжицата в кацата с меда. Конвенцията не идва от запад, а е работена и с участието на руски правници

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kubis

  18 Яну 2018 18:38ч.

  Доктора както винаги е брилянтен и блестящ в изказа си, точен с фактологията и най-важното е в защита на човешкия морал – няма значение дали е християнски, ислямски или будистки. А щом това не харесва на sin –а, Наблюдателя и др., то си е за тяхна сметка. А пък ако Путин е за християнските морални ценности, то и аз съм с него. Добре е ако Русия подпомага такива сайтове където се пишат истинските неща за разлика от многобройните платени от САЩ, но засега изглежда Русия се стиска!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • odd

  18 Яну 2018 19:00ч.

  Много добра статия .... само бих препоръчал на редактора , че е крайно време да започнат да слагат кавички на : "свободния свят " , "демократичния свят" и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  18 Яну 2018 20:22ч.

  Кубис, ако проявиш любопитство и се осведомиш, как възприемат България руснаците по форумите, ще се удивиш, колко безответна е нашата форумна любов към тях на фона на сипещата се омраза и презрение към нас. Разбира се, форумите не отразяват реалните настроения в един народ, а само настроенията в неговата най-неуравновесена и егоцентрична част. При руснаците има много по-голямо единство, там витаят идеи за общинност, съборност, такива разни измишльотини, у нас всяка овчица за своя крачица, българинът е индивидуалист, ограничен е в семейството и приятелите си. Ние не се гордеем със страната си, а ако се гордеем, значи се преструваме. У нас никога няма да има политик, когото да харесват 86% българи и това е всъщност добре, подсказва, че няма като някакви леминги да тръгнем към гибелта си след него. Научили сме се да оцеляваме. У нас дори сталинизмът изглеждаше някак човешки, а байтошовизмът се харесваше и на руснаците, защото беше по-човечен от онова при тях. Рускините се омъжваха за българи и идваха тук. Някога в Петропавловската крепост в църквата видях цветя само на гроба на Петър Велики. При комунизма. Същият отваря Русия към света и дава началото на превръщането и в световна сила и културен феномен. Днес някакви издигат паметници на Иван Грозни, Александър III и Сталин. Не са ме дресирали като дете да мразя руснаците като някои други и не изпитвам злорадство. Надявам се, един ден, с едни други поколения, да бъде различно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Яки идиоти

  18 Яну 2018 20:22ч.

  В тоя форум има яки идиоти! "Путин е за християнските ценности" ... полковник от организация избила най-много свещеници в историята бил за християнски ценности!!!!!!!!!!!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Какво трябва да разбираме под „сексуално насилие“?

  18 Яну 2018 20:41ч.

  Сексуално насилие е това, което мъжът извършва над жената просто поради факта на съществуването на явлението „мъж“. На свой ред една жена не е способна да извърши сексуално насилие над един мъж, дори когато този мъж е военопленик от армията на Саддам Хюсеин, попаднал под „превъзпитателното въздействие” на задатлантическия „победител“, а възпитателката му е сержант(ка) от най-великата армия на всички времена, която умее да си служи с камшици (на голо), да насъсква озверели кучета срещу разсъблечения до кръв „виновник“ (за Саддамовия Тоталитаризъм), а също и да „обработва“ с нажежено желязо на неговите полови органи (които носят вината за всички беди на многострадалните феминистки). Сексуално насилие имаме и тогава, когато един мъж спре една жена на улицата и я пита не знае ли случайно колко е часа. „Натискаш ли се, бе, нахал такъв!?“ е достойният отговор. До „сексуално насилие“ обаче никога няма да се стигне, ако този, който пита жената за часа, сигнализира по някакъв начин, че това не е Той, а То. „То“ априорно е едно — преди всичко — малоумно създание, поради което е и безобидно. Идеята е всички да станат „малоумни създания“ и това е нещо, което трябва да се възпита у индивида още от детската ясла. Добре де — ами какво да правим с нормалните жени, които никак не се погаждат с лезбо-феминистките идеи? С тях ще да е по-лесно — жените по принцип са сговорчиви: ще помрънкат, ще понедоволствуват, пък накрая може и да им харесат привилегиите, с които феминистките са решени да се отрупват в знак на „гореща признателност“. Новата номенклатура на либералния тоталитарен строй ще се състои от феминистки. Мъже няма да има въобще, а пък тези, които са „То“, ще бъдат ДОБРЕ ОХРАНЯВАНИ — за да не би коварната Природа някой ден да реши да им възвърне тестостеронната похот.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  18 Яну 2018 20:46ч.

  За мен най-важното е в следния абзац: "Идеята да въвличат детето в ролеви игри за релативизиране на половите граници и за да му предлагат дрешки за джендърно преобличане, каквото се случва в демократичния свят, е за „простия“ човек кощунствено посегателство срещу свещеното. Тези „педагози“ са мисионери на бог Ерос в детска среда. И нека не възразяват, че това е преувеличение, фалшива новина или паническа представа, която изпреварва събития. Не е. Информирайте се какво се толерира в свободния свят и каква е тенденцията." Само трябва да заменим бог Ерос със Сатаната и да сложим кавички на "свободния" и "демократичния" свят. Последното някой по-горе вече съвсем уместно го е предложил.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  18 Яну 2018 20:53ч.

  Подмолно една егоцентрична, троцкиска мафия иска да яхне цялото управление. Първо е решила да направи хората аморфна маса без идентичност. Горе някъде ще се радват на истински живот ( какъвто си го знаем - традиционен ). Намерили са подслон Империята на Лицемерието наречена ЕС. Хора, опълчете се докато не е прекалено късно!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  18 Яну 2018 21:04ч.

  Уважаеми г-н Дачков, От много години се каня да ви благодаря за една лекция, която изнесохте преди изборите през 2001 г. В нея разкрихте връзките между участниците в заверата НДСВ и ме спасихте от глупостта да гласувам за т.н. Цар ( тогава не бях в България и нямах преки наблюдения ). Днес сте заели отново мястото и правилна позиция. Много съм ви благодарен за тогавашната информация!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  18 Яну 2018 21:05ч.

  observer, вместо да събираш две и две, се хванете двамцата със Sin, запретнете ръкави и открийте руската институция, дето спонсорирала Дачков и другите честни журналисти, па публикувайте нейните реквизити. Става ли? Мисля си, че в случай на успех ЦРУ, МИ6, БНД, Мосад и лично чичко Сорос ще ви предложат високи длъжности, защото те самите все не могат да я разкрият тая пуста институция. А ако пътьом откриете и къде Путин си държи 40-те милиарда - бедна ми е фантазията какви почести ви очакват! Дерзайте!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Rimlev

  18 Яну 2018 21:15ч.

  Изключително точен и прозорлив,но този път Михайлов не улучи истината.Гласувайки за правото на социален пол,трябва да последва друго гласуване за признаване на вид пол от друг хуманоиден вид-извънземен.Друг интелект се стреми да се съвмести с нас на планетата-не изкуствен ,а извънземен. Според мен решението е да приемем само отхвърлянето на насилието върху жените и да сме против социален пол,дори и да има такива случаи -жени с мъжки характери,защото има подвеждащо значение понятието социален пол-трябва да е характер,социална адаптация ,моментно решение от чувство.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  18 Яну 2018 21:31ч.

  observer, пак лъжеш. Никъде по руските форуми няма да намериш омраза към българите. Презрение - да, като към предатели, но омраза - не. Ако дадеш пример на омраза, ще се извиня с главни букви. А че сме неблагодарен народец го е констатирал още Достоевски, който доста точно е предсказал: [Братушките] ще започнат със самоубеждаване, че не дължат ни най-малка благодарност на Русия... те ще сервилничат пред европейските държави, ще клеветят Русия и ще интригантстват против нея..." ПП - за 86-те процента на Путин е ясно, но защо либералната опозиция в Русия събира цели 2-3 процента на изборите? Не са случили на народ? Или руснаците помнят изказването на Анатоли Чубайс: "Е, ще измрат 30 милиона - значи не са се приспособили към пазара"?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • …Цитирам само едно изречение: «За децата от 0 до 4 години: „Ранно детско мастурбиране“»… (Кака Пена)

  18 Яну 2018 22:59ч.

  Привикването към мастурбация прави мъжа НЕАКТИВЕН в неговото сексуално самоосъществяване. Тези, на които онанизмът им е чужд, търсят нормални отношения с партньор от другия пол. Това е причината според морала на българите онанизмът да е табу, макар сам по себе си той е една „безобидна“ глупост — не води до венерически болести, не причинява нежелателно забременяване… Но прави момчето „завеяно“ и то не може да привикне на отношения с момичета. Това го прави след това в живота да е с не особено усърдно либидо. А това може да стане причина и за безплодие. Днешните нео-либерали — „малтусианци“ точно на това се и надяват. Възпитват в ранните години индивидите като изрядни мастурбанти, а след това — ето го на лелеяният от тях демографски срив при НЕПРАВИЛНИТЕ ЕТНОСИ и РАСИ…

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Така е то!

  18 Яну 2018 23:05ч.

  След Константинополската конференция идва ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зуйо

  18 Яну 2018 23:18ч.

  Муйо, ама и ти си глътнал яко бастуна на новата троцкистка пропаганда под целофана "либерализъм". Никога Достоевски не е писал нещо подобно - fack news. А този Sin във форума е толкоз заблудена овчица, че няма накъде ... това е документ на СЕ, а не на ЕС. Истината за оня влак може да я намериш в една забранена в либералните страни книга - Митът на XX век! Там всичко си го пише за "системата Халифакс". Е, др. Илия Павлов искаше да е машинист наместо др. Андрей Карлович, ама ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Браво на автора

  18 Яну 2018 23:40ч.

  Истината е показана. Който иска да вярва, да вярва, който не - да не вярва. Всеки може за е заблуден за определен период от време. Времето за осъзнаването зависи от потенциала на човека. За някой живота не достига - съдба...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да си изравним заплатите с Европа!

  19 Яну 2018 2:49ч.

  Другото не е проблем!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Биологична жена (от партията на Катрин Деньов)

  19 Яну 2018 8:29ч.

  Уважаеми мъже (тези, които се чувстват "то" моля да прескочат), ухажвайте ме галантно, отваряйте ми вратата, подавайте ми изпуснатата папка, предлагайте ми сакото си, когато виждате, че ми е студено, ако искате питайте ме за часа или за някоя улица и т.н. Няма да ви наругая по каруцарски, но ще реша дали да отговоря на ухажването ви, като, уверявам ви, решението ми няма да е свързано с професията, финансовото или социалното ви положение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • отговор до Биологична жена (от партията на К.Д.)

  19 Яну 2018 8:45ч.

  Моля, прочетете третото поред мнение от форума под публикуваното вчера интервю с една също такава изрядна жена като Вас - Брижит Бардо! Ще ви стане ясно, че нищо не ви е ясно за Вас самата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Повтарям се, но!

  19 Яну 2018 8:53ч.

  Тази Конвенция застрашава семейството ми! Не на тоя кошмар!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хамалин

  19 Яну 2018 9:04ч.

  попитах как се превежда на български "конвенция" и бях изтрит:(няяяяяяямъм думи)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  19 Яну 2018 12:16ч.

  RE : Sin на 18.01.2018 в 15:36 RE : observer на 18.01.2018 в 18:11 Не знам как ще звучат НИК-овете Ви в среден род,но ще е добре да помислите и ги промените, според позициите в постовете си / не сам тези, а изобщо /. Има една българска поговорка : " Гузен , негонен бяга ", та и вие така и последователи ! Та / не знам с какъв пол да се обърна вече/ същества, явно сте застанали пред огледалото и виждате вече човека прехвърлил по-близо парите в гр. Прага, а сънувате образа който е издигнал във враг и за което омаскаряване се плаща. Явно сте вече дорасли да станете клиенти на авторът на текста под който пишем всички, но в медицинското му амплоа и експертност . Не се бавете, може и да не е късно. Хубав пост в унисон с "адвокатката на дявола" както казва Александър Урунов и нашият доктор ерудит на " шизоаналитик на 18.01.2018 в 12:14 ".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  19 Яну 2018 12:28ч.

  Зуйо, гълтай бастуна: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Том 26. Дневник писателя 1877. Сент. — Дек.; 1880. — Ленинград: НАУКА, 1984. ПП - не знам Лийката Павлов да е имал мераци да кара влака. Разправят, че преди да предаде на Андрей Карлович разписката на Симеончо и видеото за нейното подписване в едър план, направил копия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  19 Яну 2018 12:49ч.

  RE : Муйо на 19.01.2018 в 12:28 Субектът с този времен НИК / по стилът на фразата, традиционно копиращ с подмяна или добавка на писмен знак / , вероятно е на роботата, с която поминува. Не му се сърди, може и да има семейство и деца, без значение какво и как., Трябва да ги храни. Лошото е че и при наемането грешат с качеството, Муйо. Бозата е боза, но не всяка е за пиене.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Биологична жена (от партията на Катрин Деньов)

  19 Яну 2018 14:03ч.

  RE: Отговор до мен. Прочетох. Макар и шеговит, постът ми съдържаше нещо сериозно: Жените не сме всички по един калъп, както и мъжете, различни сме. Нямам нужда да чета мнения от форума, за да науча нещо за себе си. Въпреки че си приличам с Бриджит Бардо по това, че никога не съм претърпявала насилие, както и че не смятам ухажването за такова, аз се различавам от нея по доста други неща - не само по това, че не съм красавица и актриса, но и по вкусовете си. В частност в този случай - не смятам комплимент за задника за галантно ухажване. Не случайно подчертах, че приемам, т.е. че жените от моя тип приемат именно галантното ухажване - то е признак не само на харесване, но и на уважение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  19 Яну 2018 14:43ч.

  "Да му мислят родителите. Авантюристите на този век." За голямо съжаление огромна част от тях са невежи! Мислят само за пари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аплодисменти!

  19 Яну 2018 15:39ч.

  Браво, д-р Михайлов! Неподражаем и ценен човек!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  19 Яну 2018 16:24ч.

  OLD, от семейство и деца, хранени с пари от лъжи, се получава змийско люпило.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  19 Яну 2018 16:45ч.

  Биологична жена (от партията на Катрин Деньов), моля да ме извините, ако с нещо съм Ви засегнал. Изтритият ми коментар с цитатите от Фаина Раневска беше за жена, която знае как да върти мъжете на малкото си пръстче и не изпитва угризения на съвестта, докато го прави. Между нас казано, всеки мъж си мечтае "да покори" такава жена, тоест на опашката му да бъде вързана газена тенекия с копринена фльонга. Само дето в драгата редакция имаме същество, дето страда от автоантисемитизъм и трие наред всичко за евреите, без оглед на отношението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Репей

  19 Яну 2018 19:19ч.

  Ако "Гласове" имаха техническите възможности на форума на "Дневник", не ми се мисли каква баталия щеше да е тук. :))) Инак поздравления за д-р Михайлов и за изтънчения му изказ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Биологична жена (от партията на Катрин Деньов)

  19 Яну 2018 21:24ч.

  Муйо, За съжаление не съм успяла да прочета коментара ви. Моят отговор беше до "отговор до Биологична жена (от партията на К.Д.) на 19.01.2018 в 08:45" Така че - поздрав: https://www.youtube.com/watch?v=jkJCAwevaq4

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бай Петко

  19 Яну 2018 21:53ч.

  Щом Путин е противник на бесноватите феминистки и здраво сплотените против нормалния човек хомосексуалци - то какво остава, совен да го уважаваме и подкрепяме, както можем.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Германец

  20 Яну 2018 5:31ч.

  С уважение за подробния коментар на Психиатъра и Човек,Д-р Михайлов.Къде стои Църквата,Католическа или Православна?Какво ни казва Богослова,Михайлов?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да бе

  20 Яну 2018 10:22ч.

  Дреме му на Путин, бай Петко.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дръндорков

  20 Яну 2018 11:40ч.

  http://www.memoriabg.com/2018/01/19/promiana-pol-deca-velikobritaniq-industria/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДИАЛОГ

  20 Яну 2018 19:15ч.

  РЕПЕЙ: " Ако "Гласове" имаха техническите възможности на форума на "Дневник", не ми се мисли каква баталия щеше да е тук" . О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о----------------------------------------Хвърли едно око в: ––– "Сега", –––– "форум", ––– "горещи новини", ––– "БСП е против Истанбулската конвенция". :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДИАЛОГ

  20 Яну 2018 19:17ч.

  "Ранно детско мастурбиране" ––––– „Ако не можеш, тати/мама ще ти покаже КАК.” ... ГНУС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Йордан Бояджиев

  20 Яну 2018 20:36ч.

  Аман от джендъри! - Но кой им дава дума и им постила килимче? Едно време главорезите са подкарвали жените и децата, които са пленявали-пред себе си, като жив щит за да превземат дадена крепост, за да не могат защитниците да стреля по бандюгите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Оня национал-социалист

  21 Яну 2018 15:42ч.

  Категорично съм против всичко което идва от ЗАПАДА от 1989 г. насам. Като почнем с "задължителната" епилация на жените (това не е ли обществено насилие срещу женския пол, срещу природната му същност) и свършим с идиотската демокрация като форма на управление изобщо, и хомокрацията която се опитват да наложат в обществото ни. За съжаление т.нар. български управници, са банда безродни, корумпирани слуги на Брюксел, които ще подпишат всичко което им тръснат. От самата конвенция няма никакъв смисъл. Пияният Мую от Люлин или Перник, с конвенция или без такава, като се върне от кръчмата, пак ще пребива жена си. Необходимо е сериозно и много строго наказателно законодателство, което веднага да вкарва побойниците в концлагери, за 10-тина години и служебен развод на момента, а ако има рецидив след това - куршум или въже.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Константин Димитров

  21 Яну 2018 23:44ч.

  ПО ОТНОШЕНИЕ на сгорещилия се напоследък дебат около Истанбулската конвенция: Предпоставката, залегнала в Конвенцията е следната: жените масово са жертва на насилие в и извън домовете си из цяла Европа, затова, като противодействие, нека гласуваме едностранчиви закони, които ги защитават като отделна социална група, а жените да бъдат превърнати в домашни и извъндомашни прокурори с пълна свобода за тълкуване на състава за престъпление (тъй като понятието за насилие в много случаи е трудно за типизиране). От друга страна, да въведем понятието "борба срещу стереотипи, основани на обществени роли на пола" (gender), за да разцепим човешката личност, да откъснем едно общество от неговата семейна и обществена традиция, поставяйки я изцяло под съмнение като "назадничава" и "дискриминационна", да отслабим или разбием семействата и да въведем допълнителен повод за противопоставяне в човешките групи и между поколенията. Който познава отблизо параноята, наречена "борба срещу домашното насилие" в Испания, той знае, какво имам предвид. Въпросът е от цивилизационна величина... На всичкото отгоре, двете - домашно насилие и "социални полови роли" са сложени заедно, т.е. едната покрива другата, за да излезе, че който е против идеологията на пола да се окаже защитник на насилието срещу жени. И най-сетне - дали една жена, дори нестрадаща от домашно насилие, и дори ако по вътрешен усет схваща, че цялата тази история е изкуствена и прекалена - та дали една жена би се обявила срещу този закон със същата решителност като мъжа? Едва ли - ако не от друго, то поне "превантивно" или от женска солидарност. И най-сетне, защо Конвенция "срещу насилието над жени", а не Конвенция "за мира, любовта и взаиморазбирателството между половете"? С преследване и наказания ли смятат да се справят с насилието срещу жените? Това НИКОГА не ще стане, а ще донесе нови злини, като например окуражаване към злоупотреби със законите в своя угода, както нерядко стана и става в Испания... Никой не е увеличил доброто, борейки се срещу злото, а го е увеличил, укрепвайки и съзиждайки доброто. Защото в борбата срещу злото то неминуемо бива персонифицирано във образа на "врага" - в случая, мъжкият пол. Такова мислене създава мислени чудовища - а именно, че мъжкият пол е потенциално агресивен и следва да бъде "париран" с допълнителни законодателни средства. Трябва да се каже също, че насилието във връзките между мъж и жена далеч не е еднопосочно, и далеч не може да бъде вменено само на мъжа - поне това е, което показват много от социологическите проучвания. Разликата е по-отчетлива единствено В ПОСЛЕДИЦИТЕ, т.е. в пораженията, които нанася на женския пол като по-чувствителен и раним, а също така - и в далеч по-ниската степен, в която мъжете са склонни да прибягват до институционна закрила срещу такова насилие. Причините са обясними - страх, че могат да бъдят обявени за слаби, а и че ще бъдат обвинявани, че "са допуснали" да бъдат унижавани от жена. Борбата "срещу" никога не е донесла добри плодове; само борбата "за". Тук обаче опираме до дълбините на човека, до въпроса за произхода на злото, а там просвещенческата идеология няма отговор - именно, защото е идеология и като такава не може да изходи от любовта, а само може да предложи схеми, конвенции, закони, врагове, борби, разцепление и наказания. Идеологиите се движат в тъмната плоскост на противопоставянето, на налагането на предварителни представи, на утопията, че има "средства" за постигане на доброто; докато любовта е саможертвена и мъдра. В този смисъл идеологията единствено може на мястото на отворените рани да отвори нови рани или да задълбочи съществуващите, докато те може да бъдат изцерени само от любовта... и нека на никого това да не се стори "лекомислено", "утопично" или "слабашко" - тук става дума за изначална промяна на отношениеото и на ъгъла на зрение към осъдителните явления в обществото. Ако изхождаме от любовта, тогава въпросът за "средствата" отпада, защото любовта тайнствено поражда своите си средства. Константин Димитров

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Калина Велинова

  22 Яну 2018 1:52ч.

  Професоре , освен безразборни игри и премятания на непонятни и за Вас понятия и Вие се изкушихте да обиждате и да клеветите направо. Записани са Ви имената и Вие сте в списъка на тези, които обвиняват на килограм, без да знаят за какво става въпрос и без да познавате. Вие профанизирате така работата с пострадалите от насилие, като обиждате и клеветите за тази оказвана помощ. И освен това сте лекар, май. Лекарят е дал клетва и трябва да приема всеки пациент и всеки човек и да му оказва помощ. Така че като лекар ще трябва да преразгледат правата Ви, Вие правите сигурно и ще правите съмнителен подбор на клиентите си- прилича на нещо с " Ф" май. Ще носите отговорност, не сте имунизиран и ще отговаряте, където трябва за обидни и клеветнически обобщения и насаждане на търпимост към насилието. И омраза към жените, то си личи, нескрита омраза.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българка

  22 Яну 2018 7:16ч.

  Вестник "Дневник" публикува днес ужасно, унизително, гнусно заглавие: "ЗА МЕЛАНИЯ ТРЪМП И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙКАТА, КОЯТО СТРУВА ЕДИН ЧОРАПОГАЩНИК". Д-р Михайлов, Гласове, политици и политички, мъже - няма ли кой да защити източноевропейската и БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА извън говорилнята за третия пол?!?! Вербалното насилие е НАСИЛИЕ. Отвратително, кафяво, фашистко!!!! Манталитет на Харви Уейнстийн! Няма ли да се сезира прокуратурата?!...Едва ли.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петър Н К

  22 Яну 2018 15:08ч.

  Благодаря на г-н Николай Михайлов - светъл пример в тъмни времена. Човек, който прави разлика между добро и зло !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Rhapsody of fire

  22 Яну 2018 15:22ч.

  О неразумни и юроде........ Кога най-сетне ще разберете че Конвенцията е на Съвета на Европа (СЕ), който няма нищо общо с Европейския съюз (ЕС) ? Най-малкото - как не ви "светва", че не може акт на ЕС да бъде озаглавен ИСТАНБУЛСКА конвенция. Но и д-р Михайлов и Дячкое много добре знаят разликата, но се правят на гламави, като говорят и обвиняват ЕС. За тях двамата това е непростимо. Това ако не е хибридна война срещу ЕС, здраве му кажи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легенда-лиана

  22 Яну 2018 19:54ч.

  Поздравления за поста на Константин Димитров от 21.01.2018 в 23:44 !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до Ха ха

  23 Яну 2018 18:22ч.

  Друго си е да слушаш Бата Боко на интервю. "И аз съм прост, и вие сте прости, ше се разбЕреме".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • препатил

  24 Яну 2018 21:00ч.

  Никой не си задава въпросът с нашият по-голям брат ''Хамериканците" ,как е при тях с тази злополучна конвенция?Ако я одобряват?Ако ли не както казва,Николас Давила;, Успялата бездарност е в такива размери, че придобива вида на естествена репресия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • препатил

  24 Яну 2018 21:29ч.

  Дали " Хамериканците" имат понятие за Инстамбулски конвенции? Н. Давила:,Успялата бездарност е в такива размери, че придобива вида на естествена репресия.И Толстой:Светът се движи напред благодарение на тези, които страдат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • препатил

  24 Яну 2018 21:30ч.

  Дали " Хамериканците" имат понятие за Инстамбулски конвенции? Н. Давила:,Успялата бездарност е в такива размери, че придобива вида на естествена репресия.И Толстой:Светът се движи напред благодарение на тези, които страдат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  25 Яну 2018 12:03ч.

  "Така неподписали документа сред всички 47 страни в Съвета на Европа остават две държави - Русия и Азербайджан. Конвенцията е одобрена от всички страни в ЕС и от самия ЕС, гласувана е от Европейския парламент с внушително мнозинство, ратифицирана е от парламентите на 28 държави, а в останалите процесът тече в момента. България, която в момента отлага ратификацията, изостава в този процес от страни като Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Турция, Черна гора.". https://clubz.bg/63352-i_armeniq_podpisa_istanbulskata_konvenciq

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бебе Елена

  26 Яну 2018 16:58ч.

  Еми, "интелигентно" успя - помогна България да се приравни с Русия и Азърбейджан. Отново. Ще остане в историята като "докторът с двойното дъно".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гюстав Льобон

  26 Яну 2018 21:43ч.

  Да бях жив, щях да напиша "Психология на тълпите от народи".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бай Петко

  28 Яну 2018 13:29ч.

  "Конвенцията е одобрена от всички страни в ЕС и от самия ЕС, гласувана е от Европейския парламент с внушително мнозинство" - нали нямала нищо общо с ЕС бе, серсем.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Името ми е Червен

  28 Яну 2018 19:01ч.

  По официални данни Истанбулската конвенция, която е документ на Съвета на Европа, е подписана от 44 страни, сред тях всички 28 от ЕС (в това число и България) но е ратифицирана само от 17 от тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Anton

  30 Яну 2018 17:30ч.

  "Стеснено съзнание с клиентелен интерес не се лекува." Интересно определено. Откъде идва това състояние - генетично ли ни е заложено? От някакви номадски азиатски времена ли идва, или е генерирано впоследствие за няколко века? Генетично ли е заложено в "гордата нация", която често изтъкваше 1300 годишна история, или е придобито и най-вероятно безвъзвратно вкоренено?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • De hominis dignitate

  01 Фев 2018 8:37ч.

  Един полезен сайт с различни материали: текста на конвенцията, обяснителния доклад, който не е преведен, списъка на държавите подписали и ратифицирали или нератифицирали документа, декларации за резерви на държави, ратифицирали конвенцията, които, както разбрахме, нямат стойност, привилегии и имунитет на членовете на GREVIO, както и изказвани в медиите становища против Конвенцията и джендър идеологията: https://dehominisdignitate2018.wordpress.com/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Sin

  19 Фев 2018 22:37ч.

  Слушай пък сега, аз какво ще ти кажа, като жена и майка - долу мръсните педофилски ръце от децата ни! Това е цинично - под егидата на защита на жените, да унищожавате идеологично и най-лошото - сексуално-педофилски децата на същите тези жени, които искате да защитавате. Или май ги използвате като щит, за да прекарате зад гърба им транс-педофилите??? Защо никой не казва, че в тази конвенция държавата се намесва вместо майката и решава, с какво да бъде индоктринирано или не собственото и детето? И майката няма право на глас! Да не би държавата да е родила децата, след като ги е носила 9 месеца? Аман от еничари, педофили и тоталитаристи, и егоистични либерасти, които мислят само за пари и за себе си! Айде гледай си работата и не се показвай тук, а пък, ако сайтът не ти харесва (за първи път чувам, че бил спонсориран от Путя, а и не ме интересува), не го чети! Той очевидно не е за дриопитеци като теб! Прекалено интелектуален е!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • фют

  21 Фев 2018 13:53ч.

  Браво, докторе! Над 110 000 прочитания за по-малко от месец. Успя да отвориш очите на много хора!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • akul40

  23 Фев 2018 9:28ч.

  доктор Михайлов е нито повече, нито по-малко - ГЕНИЙ, заклевам се.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ники

  24 Фев 2018 23:20ч.

  "Наблюдателя" и "SIN" са платени коментатори и не трябва да им се обръща внимание.За тях затова,че ние българите не искаме нещо натрапвано ни от Запада са виновни Русия и Путин.Само че ако позицията на Путин и Русия са срещу истанбулската конвенция то българите ще предпочитат тях срещу аморалния,педалски,педофилски и инцестен запад.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Почуден

  01 Март 2018 14:21ч.

  Този господин умно приказва, ама не мога да разбера какъв е, сега - психиатър ли е, или богослов? Или може би отрекъл се психиатър, сега богослов? Защото двете поприща представляват две доста различи мисловни системи, с различни разбирания за човешката душа. Как ли ги съвместява и двете, без това да му създава вътрешен конфликт?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Рувинор

  03 Авг 2018 22:04ч.

  Много е прав д-р Михайлов!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николов

  10 Дек 2019 14:14ч.

  Цялата конструкция на отричане на конвенцията се крепи на допускането че тя ще предизвика масово навлизане на някакви джендъри в училищата които на конвейер ще развращават децата. Има ли такова нещо в страните които са я ратифицирали? Има токова явление въобще в „гнилия“ западен капитализъм или в „гнилия“ шведски и норвежки социализъм? Възможно ли е да съществува подобно явление и то да остане скрито и да не бъде документирано в 500 милионна Европа и в стотици хиляди училища – при напредналите технологии за видео и дори за звукозапис? Възможно ли нормални и интелигентни хора да не си задават този въпрос? Възможно ли нормални и интелигентни хора да не са чували нищо за влиянието на родителските настоятелства върху управлението на училищата? – да допускат че тези настоятелства няма да разберат или ще допуснат подобно нещо? Не знаете ли че в 90% от училищата в западна Европа училищните настоятелства са страшно консервативни и стриктно следят какво става и какво се говори на децата и ако имаше подобна „джендърска инвазия“ – как до сега не е документирана. Питахте ли някой от нашите 2млн. емигранти дали децата му са подложени на джендаризъм и ако имаше подобно явление смятате ли че досега можеше да остане скрито?! Един призрак броди по училищата на Европа – призракът на джендаризма -но май не броди по училищата а в главите на някои развинтени мозъци. Май този джендаризъм е по рядък и от Йети – всички говорят за него но никой не го е виждал и снимал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отегчен

  11 Дек 2019 15:18ч.

  Хора, защо не вземете да прочетете конвенцията и да си съставите лично мнение, вместо да слушате този или онзи доктор. И аз съм доктор, но няма са ви давам готово решение. Мислете с главите си моля! Четете първо първото значени и после “призраците” които може да дойдат може не! България е страна в която все още се продават булки! И вместо да сме против това ние сме против конвенция която защитава жената. Самия този факт показва че целта й не е промяна или незачитане на половете. (Иначе щеше да е доста по-кратка, например: всички насилвани жени - Абе сменете си пола най-накрая, вземете малко хормони и си отстоявайте правата) Понатупваме си жените, “натискаме” си колежките, но оооо ако някой е обратен ще му счупим главата... чудесно! Мислете хора! Едно адекватно сексуално образование в училище е много по-за предпочитане от захаросаната педе.... помия идваща от Холиууд, където всички педе... са лъскави, богати и известни. И нито дума за болести и морал... Стига сме обиждали косфено учителите - те не всички са педали и лесбийки. Добрия учител може да намери по-лесно език с който да обясни нещата които са традиционно табу в семействата ни. Спомнете си вашето сексуално “обучение” от къде е дошло... Хора, четете и мислете!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лиляна Стаева

  19 Дек 2019 8:22ч.

  Българка. Моят елементарен начин на мислене-от Сорос и Путин,избирам Путин.но мисля,че коренът е по-дълбок.Нима е случайно,че мишената е семейството-основна християнска ценност.Ислямското семейство е дълбока тайна.Има ли там насилие,особено при многоженството,никой не знае и не става въпрос дори за това,че конвенцията е подписана в Истамбул Все пак ,,кучето е заровено по-далече "-там,където са парите и където всичко се продава и купува.И у нас продаваемото се продава-ще го купят.Онези двайсет процента-властоимащите и техните клиенти ,но да не забравяме,че ( както казва един познавач на нашата характерология) ,,българите са най-твърдоглавия народ"-80%..Съществува и едно пророчество,че именно от тях ще започне борбата срещу старата идеология,наречена сексуална революция за утвърждаване на новата-духовна еволюция.Задачата на Европа ,формулирана още през Просвещението е борба срещу властта на парите,на секса и властта на всяка власт( включително и в семейството) Насилието е там,където властва тя.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи