Министерски съвет единодушно е решил България да се обяви против налагането на санкции срещу Унгария. Това стана ясно от изявленията на вицепремиерите Красимир Каракачанов и Валери Симеонов след заседанието на правителството, предаде Агенция „Фокус“.

Снимка: БТА


„На оперативното заседание в Министерски съвет беше внесено предложение от някои от министрите от квотата на „Обединените патриоти“ заедно с вицепремиера Симеонов и министър Нено Димов, касаещо позицията на България по отношение на гласуваното решение в Европейския парламент за санкции срещу Унгария“, съобщи Каракачанов.

Ние смятаме, че подобно решение беше прокарано абсолютно тенденциозно, без да се отчитат политиките на Унгария по някои от критиките и готовността й да разговаря с Европейската комисия“, отбеляза той, като допълни, че решението на ЕП е било прието по идеологически причини, и то без да се отчитат гласовете на гласувалите с „въздържал се“.

Ние смятаме, че това е нарушение на суверенитета на равноправна страна членка на ЕС. Както днес това се прокарва срещу Унгария и има опити подобни решения да бъдат взети срещу Полша, утре по някакъв повод, ако щете дори и за джендърската конвенция, някой може да предложи подобно решение да бъде гласувано и срещу България. Поради тази причина нашето предложение, което беше прието, бе Министерският съвет да започне процедура по изготвяне на позиция на Република България за съответните формати на ЕС, в които да се отрази, че България не подкрепя предложението на ЕП към Съвета на ЕС за започване на процедура срещу Унгария по член 7 от договора за ЕС. Това предложение беше прието“, заяви вицепремиерът.

По думите му това решение касае суверенното право на всяка една държава да променя своето законодателство и да провежда политики.

„Ако това не се харесва на една или друга парламентарна група в ЕП, това си е техен проблем, а не на суверенната държава. Като организация, която защитава националните интереси, ние винаги сме възразявали срещу опитите да се унищожи или да се принизи максимално суверенитета на страните членки и той да бъде иззет от институции, които на практика никой не е избрал по никакъв начин“, коментира още Каракачанов.

Не можем да бъдем съпричастни с опитите по обществено мнение да бъдат налагани санкции, на която и да е било държава в ЕС, каза и вицепремиерът Валери Симеонов. Той припомни, че по предложение на Патриотичния фронт България прие 19 октомври за дата на дружбата между българския и унгарския народ.

От 2015 година аз имам ангажимента и личното задължение да поддържам връзка с нашата общност в Унгария, която е изключително будна, патриотична, дейна и много добре представена в управлението на Унгария общност. Успяхме да осигурим суми, които бяха необходими за доизграждането на културния дом на българите в Будапеща. Предстои и отбелязването на годишния празник със съответните чествания от страна на двете държави“, посочи Симеонов.

„Но не това е причината да предложим решението на МС, а това, че спрямо Унгария се извършва една репресивна акция, която не почива на аргументи и практически няма никакви сериозни факти, които да бяха изложени в предложението за налагането на санкции“, отбеляза той. „Нещо повече - не беше отчетен напредъкът по отношение на някои забележки, които бяха отправени, както и решенията, които бяха взети от унгарската държава в посока извършване на конкретни промени“, допълни вицепремиерът, като подчерта, че едно такова решение задължава всяка държава да изрази своята позиция.

На днешното заседание на МС с пълно единодушие беше подкрепено нашето предложение, свързано с изготвянето на категоричната позиция на Република България против налагането на такива санкции. Това е мотивирано не само от нашите тесни връзки и ангажименти към българската общност, но и от нашите тесни връзки с Унгария, както и с липсата на каквато и да е аргументация по отношение на предлаганото решение. Ние не можем да бъдем съпричастни с опитите по обществено мнение да бъдат налагани санкции, на която и да е било държава, защото утре тази държава може да бъде и България“, заяви Симеонов.

Той изрази убеждението си, че неолибералният състав на ЕП към настоящия момент ще бъде сериозно променен в посока участие на много по-широк спектър от патриотични и националистически партии на следващите избори.

Така че да гласуваме или да подкрепим едно такова решение, или пък да замълчим, не изразявайки позиция, по никакъв начин не подпомага на бъдещото развитие на една Европа на нациите“, каза още вицепремиерът Симеонов.

 

Днес на оперативното заседание на Министерски съвет, което бе свикано по искане на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов, както и на вицепремиера Валери Симеонов и министъра на околната среда и водите Нено Димов, българското правителство взе единодушно решение да изготви позиция в защита на Унгария, съобщиха междувременно от ВМРО.

 

Припомням, че преди дни Европейският парламент прие резолюция за задействането на чл. 7 от Договора за ЕС спрямо Унгария, с което може да се стигне до отнемането на право на глас на държавата в Съвета на ЕС.
Аз винаги съм защитавал националните интереси на България и смятам, че е редно всяка една страна в Съюза да има правото да отстоява своята национална идентичност, заяви Каракачанов.

 

Красимир Каракачанов подкрепя позицията в защита на унгарската държава, изразена от българския евродепутат, член на групата на ЕКР в ЕП Ангел Джамбазки.

 

Патриотите от ВМРО винаги са отстоявали тезата, че ЕС трябва да бъде съюз на отечествата, да пази традиционните ценности на народите в него и да отстоява суверенитета на всяка една държава. С приемането на доклада за Унгария ЕП грубо погазва правото на държавата да води своя политика, в защита на националните си интереси.

 

За да се стигне до днешното решение на Министерски съвет, вицепремиерът Каракачанов представи пред колегите си доклад, с който обосновава предложението си България да защити Унгария:

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д
от
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
Относно: Позиция на Република България по предложението на Европейския парламент към Съвета на Европейския съюз за започване на процедура срещу Унгария по чл. 7(1) от Договора за Европейския съюз

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С решение на Европейския парламент (P8_TA-PROV(2018)0340) от 12.09.2018 г. Европейският парламент, на основание на чл.7 (1) от Договора за Европейския съюз предлага на Съвета на ЕС да вземе решение, с което констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Европейския съюз, описани в чл. 2 от Договора за Европейския съюз.
Докладът (2017/2131(INL)) на члена на Европейския парламент Саргентини, на основание на който е взето решението, съдържа редица политически квалификации и недоказуеми твърдения, като в същото време не отчита в достатъчна степен вече предприетите мерки от страна на Унгария за отстраняване на някои от констатациите, нито декларираната готовност за сътрудничество от страна на правителството на Унгария. Последното буди у нас съмнение, че целта на решението срещу Унгария е извличане на политически дивиденти преди предстоящите през 2019 г. избори за Европейски парламент.

Част от аргументите в доклада засягат проблеми на националното законодателство и приемането на подобно решение от Съвета може да създаде прецедент на размиване на границата между европейската правна рамка и сферите на държавен суверенитет и намеса във вътрешните работи на държава членка.
В момент на сериозни предизвикателства пред Европейския съюз, които включват продължаващата мигрантска криза, преговорите за напускане на Съюза от страна на Великобритания, сложни международни отношения и продължаващи конфликти в няколко точки на света, едно подобно решение би внесло разделение сред държавите членки и би отслабило общия ни глас.

Отношенията на Република България с държавите от Централна и Източна Европа - в това число и с Унгария, са от особена важност за успешното отстояване на българската позиция по редица въпроси, свързани с членството на България в ЕС. През последните години тези отношения се развиха и се доказаха като успешни в намирането на общи позиции по редица теми от взаимен интерес. България и Унгария дори приеха официален ден на приятелството между двата народа (19 октомври). В Унгария живее значително българско национално малцинство, което се радва на пълно зачитане и подкрепа от страна на унгарската държава, вкл. на представителство в Националното събрание на Унгария.

Висши представители на Полша и Чехия вече заявиха подкрепа за Унгария.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното, считам, че в интерес на Република България е да подкрепи Унгария, като се обяви против процедурата по чл. 7(1), предложена от Европейския парламент. По този начин ще защитим наши традиционни приятели и партньори от политически нападки на идеологически опоненти и ще защитим правата на българите в Унгария, които като унгарски граждани могат да бъдат потърпевши от евентуални санкции срещу Унгария. Наказателно решение срещу държава членка, базирано на аргументи, като съдържащите се в доклада на евродепутата Саргентини, би създало опасен прецедент на намеса, който би могъл в бъдеще да бъде заплаха и за суверенитета на Република България.

 

Предлагам Министерския съвет да стартира процедура по изготвяне на позиция на Република България за съответните формати на Съвета на Европейския съюз, в която страната ни не подкрепя предложението на Европейския парламент към Съвета на ЕС, взето със споменатото решението от 12.09.2018 г.

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

 

 

 

 

Още от категорията

Силата на прошката

Силата на прошката

Нашите предци казват, че началото на мъдростта е в разбирането на думи...

12 коментар/a

pi4 на 19.09.2018 в 14:59
НАЙ- ПОСЛЕ УМНО РЕШЕНИЕ ОТ МС! СОЛИДАРНОСТ С УНГАРИЯ!
Д-р Пламен Пасков на 19.09.2018 в 15:26
Д-р Пламен Пасков: Най-ценният ресурс при капитализма е тъпакът! (ВИДЕО) Публикувано на 17.09.2018 в Свят The Rich Want to Keep You Dumb Богатите искат да ви държат тъпи https://bultimes.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B5-%D1%82/ От Francesca Fiorentini ___ Знаете ли, кой е най-ценният ресурс при капитализма? Злато? Петрол? Пари? Ноу-хау? Не. Хора (Human Resources)? Топло… въпросът обаче е – КАКВИ хора са най-ценният ресурс при капитализма? Учени? Високо-образовани? Морални? Духовно-извисени? Религиозни? Хармонични? Не. Потребители! Най-ценният ресурс при капитализма е тъпакът! Глупавият, слабо-образован, за сметка на това наивен и послушен тъпак! И не, това не го казва Маркс, не знам да го е писал Ленин. Казва го проф.Катасонов, който е преподавал в Бъркли, Калифорния. Работил е за структури на Световната банка и в руската Централна банка. Преподава макроикономика в МГИМО над 40 години. Той знае – какво говори. Може да го защити с документи и доказателства. Майката Природа, Дядо Боже не произвежда достатъчно по количество и качество тъпаци (все пак – биологичният ни вид е Homo Sapiens), умствено увредени и природно изостанали в умственото си развитие хора. Значи, при капитализма се налага да се включи цяла технология за производството и увеличаването на тъпаци. Това е осъзнато и започнало в САЩ още през 70-те години на миналия век. Именно тогава образованието там (с изключение на няколко специално запазени за специално избрани хора “острови на знанието”) е срутено, и превърнато в машина за дебилизация. Точно по тази причина научният и технологическият потенциал в САЩ се развиват и поддържат най-вече за сметка на външно-привлечени учени. Особено след победата над СССР и Източна Европа след III Световна (“Студената”) война. Е, дебилизацията обаче вече е факт като технология, позната под името “дерационализация” и в бившите остатъци от СССР, и в Източна Европа. Впрегнати са и СМРАД, и “меката сила”, и дезобразованието. (Честит първи “учебен” ден, мили български деца! Дано имате отговорни родители, които да ви помогнат да научите и прочетете поне това, което те са чели и научили на времето. Шансовете ви днешното школо да ви помогне за това са пресъхващи). “Най-ценният ресурс на капитализма” трябва да вярва в реклами. Трябва да вярва на СМРАД. Трябва да вярва на “слоганите” в банките “Ние вярваме на нашите клиенти” (и затова държим залепени и на канап даже химикалките, с които вие подписвате как ще ви ограбим тъничко със ситен текст). Трябва, дори когато е с ИТ образование, да вярва в “пазарната икономика”, в “лошия социализъм”, в “ужасния комунизъм”, в “десетките милиони, избити от Сталин и комунистите”. Уважаващият себе си форматиран айтишник с образование даже трябва да вярва в това, че “който иска комунизъм – чемодан-вокзал-Москва”. Тоест, по подразбиране в Русия по имплантирания му класификатор е комунизъм. И това не подлежи на обсъждане. Достатъчно е, че там е Путин. Да се превежда като Мордор, Саруман, но във вид на злобно джудже, разбира се. Та, предвид на всичко това “трябва”, произведено от системата за дерационализация (*СМРАД, PR, дезобразование) да видим дали това е мнението само на един осъден на отхвърляне by default руски професор. “Руски професор по макроикономика”? Има ли нещо по-тъпо и незаслужаващо внимание на света? Е, как защо? Ами, защото е руски! Защото говори на руски! Защото е руснак, по дяволите, не е ли очевидно! Комуне! Общоизвестно! Добре, разбрах – руският е забраненият език, понеже бил езикът на пропагандата, лъжата и комунистите (каквото и където и да значи това). Българският, като твърде подобен на руския, също се използва за общуване главно от явни и вероятни русофили. Тоест – недохора, определени за скорошно изтребление, при първа възможност. Е, как защо – защото българите са кофти народ, не е ли очевидно даже и за бългейрияните! Кой, кое остана? Ами не, не е немският, не е даже и френският. Само английският език остана. Ако е америкън, а не бритиш английски, даже някак си е по-добре, мно’о coll, дето му казват вече преформатираните жертви, “най-ценният ресурс”. За тези недоформатирани, но вече все пак жертви на тази колониална дерационализация е този репортаж на Франческа. На идеален английски. Направо от “голямото добрутро”. За бългейрияните и другите отродени майцепродавци и отцеругатели това би трябвало да е божествена симфония за сетивата. Затова и без превод – за вас този език трябва да не е просто над майчиният, той трябва да е направо от англосаксонският Олимп, с аромат на амброзия. Д-р Пламен Пасков * СМРАД = средства за масова реклама, агитация, и дезинформация. Работят за наша сметка, но за чужд, външен интерес. ПО ТЕМАТА: Баронеса Любка цу Гутенберг: Държат ви бедни, за да ви управляват
Дано на 19.09.2018 в 16:13
Примерът на Унгария да стресне някои български управници: Унгария си строи АЕЦ с Росаотм и не и пука, Унгария си води преговори с Русия и си утвърждава пазарите в пазарната икономика, унгарците казват на цял свят - ние сме такива, ако ви отърва! България държи на склад ГОТОВИ реактори за АЕЦ Белене и не знае какво да прави с тях, българите купуват най-скъпия ток от Мариците, златните мини на България са подарени на чужденци и държавата получава мизерни доходи от тях (те бяха любима тема на депутатина Сидеров от трибуната на Паламента, а сега когато е в Изпълнителната власт-мълчи????). Какъв капитализъм в България? Пладнешки обир от своите и новите чужди, както башибузиците не са грабили....
Изненадан на 19.09.2018 в 16:18
Е те това вече е политическа субектност - разгеле дочакахме поне едно истинско независимо решение. Дано да продължава така, че инак този ЕС съвсем ще стане ЕССР.
д-р Захари Бисеров на 19.09.2018 в 16:26
Откъдето и да идва това решение-правилно е! Факт!
Роман на 19.09.2018 в 16:40
В неделя (по повод на антиправителствения протест) писах тук, че Борисов пропусна рядък исторически шанс да подкрепи Унгария, както направиха Полша и Чехия. Сега коалиционните партньори опитват да компенсират този пропуск, макар и със закъснение. Така или иначе, подобна стъпка е важна, защото демонстрира съпротива срещу прикритите наднационални механизми за отнемане на национален суверенитет.
OLD на 19.09.2018 в 19:09
Както скоро писа един български политолог, Борисов ще излъже Меркел и тя няма да разбере. Така и се получава. Което е добре за Орбан, Борисов , но не и за несъгласните с това, което прави вече 11 години, ще се закрепи. Не че не мисля и аз така/ политиката на Орбан /.
Ми да на 19.09.2018 в 19:09
България да си гледа интересите. Ние небългари, на които не им се работи, си имаме и така. Пари за издръжка на нови обаче няма. И още, българите сме чувствителни на тази тема, мюсулмани да навлезат в земите ни. И за съжаление повечето не бягат от войни, а търсят богати страни, да се разположат в тях. Няма да си позволя лоша дума срещу българските турци, само отбелязвам. Иначе и Орбан, и унгарците не са ми симпатични изобщо. Едно заради фашизоидността на тоя и второ заради манталитета на ония на високопоставени слуги, останал им от австроунгарско време. Най-малкото пък ще ме трогнат, че се подмазвали на Русия. Ако щат и ботушите им да лижат.
Олга на 19.09.2018 в 20:38
Браво! Много мъдро решение.
Пъкакощат на 19.09.2018 в 22:19
да ги върнат там откъдето са дошли, зад Урал, току до Монголия, все ми е тая
кое е вярното бе аслани? на 20.09.2018 в 01:12
"Премиерът уточни, че темата е била обсъждана само на оперативно заседание на кабинета, на което резултатите от поставените за разглеждане въпроси нямат правна стойност. „Колегите Симеонов и Каракачанов поставиха на обсъждане, ако един ден, след две години, се стигне до такова решение срещу Унгария, ние като правителство да се обявим срещу наказанието за Унгария в частта за отнемане на глас. Няма драма, няма нещо, което да е решено”, добави премиерът Борисов и уточни, че темата няма да бъде разглеждана и на неформалната среща в Австрия, която започва днес."
"Премиерът уточни, че..." на 20.09.2018 в 08:32
Това жалко, страхливо и сервилно политическо джудже с тревожно нисък коефициент на интелигентност, в стремежа си да угоди на началниците си от Брюксел, съветва Унгария (респ. политическия великан Виктор Орбан) да направи корекция в политиките си!

Напиши коментар