Но държавите не са длъжни да признават еднополови бракове

 

 

 

Генералният адвокат в Съда на ЕС Мелхиор Ваделет обяви, че с оглед на свободата на пребиваване на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства понятието „съпруг/съпруга“ обхваща съпрузите от един и същ пол. Съобщението бе огласено днес от пресслужбата на съда в Люксембург.


Въпреки че държавите членки са свободни да разрешават или не брака между лица от един и същ пол, те не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на Съюза, като отказват да предоставят на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на трета държава, право на постоянно пребиваване на своята територия

Румънският гражданин г-н Коман и американският гражданин г-н Хамилтън живеят съвместно в Съединените щати в продължение на четири години, след което през 2010 г. сключват брак в Брюксел. През декември 2012 г. г-н Коман и неговият съпруг правят искане пред румънските власти да им издадат необходимите документи, които да позволят на г-н Коман да работи и пребивава постоянно в Румъния заедно със съпруга си. Искането се основава на Директивата за упражняването на свободата на движение, позволяваща на съпруга на гражданин на Съюза, който е упражнил тази свобода, да се присъедини към съпруга си в държавата членка, в която последният пребивава.

Румънските власти обаче отказват да предоставят на г-н Хамилтън това право на пребиваване по-специално с мотива, че той не може да бъде квалифициран в Румъния като „съпруг“ на гражданин на Съюза, тъй като тази държава членка не признава еднополовите бракове. Тогава г-н Коман и г-н Хамилтън подават жалба пред румънските юрисдикции, за да оспорят решението на румънските власти.

Сезиран с възражение за противоконституционност, повдигнато в рамките на този спор, Конституционният съд на Румъния отправя до Съда на ЕС въпроса дали на г-н Хамилтън в качеството му на съпруг на гражданин на Съюза, който е упражнил своята свобода на движение, трябва да се предостави право на постоянно пребиваване в Румъния.

В представеното си днес заключение Мелхиор Ваделет уточнява преди всичко, че юридическият проблем в основата на спора не е свързан със законодателството относно брака между лица от един и същ пол, а със свободното движение на гражданите на Съюза. Макар обаче държавите членки да разполагат със свободата да предвидят или да не предвидят брак между лица от един и същи пол в своя правен ред, те трябва да изпълняват задълженията си във връзка със свободата на движение на гражданите на Съюза.

По-нататък генералният адвокат констатира, че директивата не съдържа никакво препращане към правото на държавите членки с оглед на определянето на качеството „съпруг“, така че това понятие следва да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Съюза. В това отношение генералният адвокат подчертава, че понятието „съпруг/съпруга по смисъла на директивата обхваща връзката, основана на брак, като същевременно то е неутрално от гледна точка на пола на съответните лица и е независимо от мястото на сключване на брака.

В този контекст генералният адвокат счита, че с оглед на общото развитие на обществото в държавите — членки на Съюза през последното десетилетие, що се отнася до разрешаването на брака между лица от един и същ пол , практиката на Съда, според която „понятието „брак“ съгласно общоприетото в държавите членки определение се отнася до съюз между две лица от различен пол“, вече на може да бъде поддържана.

Генералният адвокат отбелязва и че понятието „съпруг/съпруга“ по необходимост се свързва със семейния живот, който е защитен идентично в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). В това отношение генералният адвокат припомня, че Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) е признал, че еднополовите двойки, от една страна, могат да водят „семеен живот“, и, от друга страна, трябва да им се предостави възможност да получат юридическо признаване и правна защита. Освен това ЕСПЧ е приел и че що се отнася до събирането на семейството целта, състояща се в защита на традиционното семейство, не може да обоснове провеждането на дискриминация, основана на сексуалната ориентация.

При тези обстоятелства генералният адвокат счита, че понятието „съпруг/съпруга“ по смисъла на директивата обхваща и съпрузите от един и същ пол. Следователно такова лице също може да пребивава постоянно на територията на държавата членка, в която неговият съпруг се е установил в качеството си на гражданин на Съюза, след като е упражнил своята свобода на движение. Този извод важи и за държавата по произход на посочения гражданин, когато се завърне в нея, след като е пребивавал постоянно в друга държава членка, в която е развил или укрепил семеен живот, какъвто е случаят с г-н Коман и г-н Хамилтън.

 

Статията е публикувана на адрес: http://www.segabg.com/article.php?id=888600

 

 

Още от категорията

Фатално затишие

Фатално затишие

Последните данни на "Алфа Рисърч" обрисуват картината на повсеместен у...

11 коментар/a

Прозорецът на Овертон... на 11.01.2018 в 13:51
...е широко отворен в безродната Европа, пропаднала блудница!
истамбулската конвенция на 11.01.2018 в 14:04
Ако първият пол не бие редовно втория, значи е от третия.
Муйо на 11.01.2018 в 17:05
Драга редакция, заглавието е подвеждащо. Съдът на ЕС не се е произнасял по казуса, затова не бива да му се приписва позицията на генералния адвокат в Съда на ЕС Мелхиор Ваделет. Генерални адвокати в съда на ЕС има 11, един от които е Евгени Танчев. Генералните адвокати са неутрални юридически съветници, тоест тяхната позиция не обвързва нито съда, нито страните по делото. Въпросният Мелхиор Ваделет е прочут с това, че като министър на правосъдието на Белгия е освободил предсрочно (излежани три години от тринайсетгодишна присъда) педофила Марк Дютру, отвлякъл и изнасилил пет непълнолетни момичета. След освобождаването си Марк Дютру отвлича, изнасилва и измъчва още шест непълнолетни момичета, като четири от тях умират. Самият Ваделет е обвинен в педофилия, но белгийското правителство смята оплакванията за недостоверни. Такива ми ти работи.
Helleborus на 11.01.2018 в 17:09
Съпругът и съпругата са роли, основани на пола. Майката и бащата също. След като искат да унищожат половете, защо държат на традиционната тяхна връзка, семейството. Семейството не е просто хора, които имат сексуална връзка. А е точно женското и мъжкото начало, които стават едно, за да родят и съхранят живота. Без тези две начала семейство не може да съществува, както не може да има електричество без плюс и минус. Защото семейството нито е измислено от човека, нито се е появило спонтанно от някакви нагони. То съществува в матрицата на света, от която произлизаме. Един Дух, който от себе си еманира втори, свързан с него, но с по-друга природа, раждаща, които са винаги обединени и свързани помежду си в неделим "брачен" съюз. От които произтича и многообразие от Живот. Но цялото това безобразие, което се прави днес и без друго ще влезе през съдебната система, а не през парламента. Така стана и по другите места, съдии определиха правилното и грешното. Без парламент, без министерски съвет. В тези случаи политиката следва съдебната система, затова и определени среди искат да я реформират и подчинят чрез финансови стимули.
Дръндорков на 11.01.2018 в 20:42
Муйо, ма ти сериозно ли...
Историк на 12.01.2018 в 00:06
Предните Содом и Гомор знаем как завършиха. И сегашните ще завършат по същия начин.
Блудство! на 12.01.2018 в 00:31
До повръщане!
пак не разбрах на 12.01.2018 в 08:40
Значи ако Юнкер се ожени за Борисов да разбирам ли че Юнкер е съпруга....на мандат, после обратното.
биогноза на 12.01.2018 в 10:10
Утопията на комунизма, в чиито дълбини имаше истина, не заслужаваше да рухне пред лицето на натрапвания ни днешни либерастки извращения с диалектиката на самата световност, имплицитно включваща и оптимумите за човешки биологичен вид. Въпреки всичко дебилите продължават да мразят повече комунизма, а не това къде по-изконно извращение. Изводите, които си правя са, че живеем в напълно симулативен универсум, и изначалната ни задача съвсем не е да ни оставят да подобряваме света си, напротив, задължени сме коренно да променяме самите себе си пред лицето на това вездесъщо и всепобеждаващо зло! Другият извод, предвид на някои от коментарите под статията, е свързан с белега на дявола - на него не му е отредена изцяло продуктивна креативност, както на Синовете Божии, той всякога си остава подражател (както е в случая с отричането на пола, но не и на брака) - вкопчен до смърт във фикциите на търговията и родовия живот, върху които умело паразитира, без да може да схване провиденциализма на промяната отвъд въпросната вкопченост в същности, сиреч благодатно, какъвто е и Божият Замисъл. Това се нарича още: карикатурна липса на измерение в Духа.
Дръндорков на 12.01.2018 в 13:22
Написах кратко и ясно - п........ки простотии, ма ме изтриха:)
observer на 14.01.2018 в 08:57
Муйо е пуснал поредния фейк. Въпросният педофил и убиец Дютрю излежава доживотна присъда.

Напиши коментар