Ние и аз

22.07.2019 08:37 4 0
Ние се скъсваме да се противопоставяме един на друг, партийно и извънпартийно, да се наддумваме. Да протестираме пасивно. Да превръщаме какъвто и да е спор в някаква пошла престрелка. Ако става дума з...

Търсачи на...ниша

22.06.2019 10:26 3 0
Замисляли ли сте за за приятелите си – кои са, какви са, откога са...Просто ги имам, приела съм ги като част от себе си. По мостчетата, които ни свързват, расте дивата трева на свободата, на любовта к...