Режис Дебре: В желанието си да приеме всички идентичности, Европа загуби своята

02.04.2019 11:27 33 0
Ако отидете в Брюксел, ще видите, че той е станал англоговорящ град, докато Женева си остана френскоговоряща. В желанието си да приеме всички идентичности, Европа вече няма идентичност. Има американск...